Bli med i gjengen!

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon! Les mer og meld deg inn på www.miljoagentene.no.

Alle barn i Norge, fra dagen de er født til de er 15 år, kan være ekte miljøagenter. Miljøagentene vil ha en jord hvor alle vet hva naturen tåler og lever etter det. Vi jobber for et renere miljø og en tryggere framtid.

Det koster kun 100 kroner i året å være miljøagent, og fra 1. juli telles medlemsskapet for både 2021 og 2022. Vi sender velkomstpakke med en gang betaling er registrert.

Trykk her for å melde deg inn!

Som miljøagent får du:

  • Velkomstpakke
  • Fem årlige utgaver av medlemsbladet Miljøagentrapporten
  • Mulighet til å være med i lokallag
  • Tilbud om aktiviteter, leire og arrangementer
  • Være agent og løse hemmelige oppdrag her på nettsiden
Lukk

Ett øyeblikk